Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu